Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec

16. 01. 2023 | Česko, Jihočeský kraj

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec, perla Jižních Čech

Se svou rozlohou 3,5ha je po Pražském hradu a zámku v Českém Krumlově třetím největším zámeckým komplexem České republiky. Je ve vlastnictví státu (správu zajišťuje Národní památkový ústav) a je přístupný veřejnosti. Roku 1995 byl zapsán na seznam národních kulturních památek.

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec, který se během staletí rozrostl do plochy dnešních tří a půl hektarů, byl postupně vystavěn na místě staršího slovanského hradiště, doloženého archeologickým průzkumem již od 10. století. Hradiště bylo jedním z pomezních hradů – součástí tzv. hradské soustavy, jejímž prostřednictvím bylo spravováno Českého knížectví. Hradcem, později zvaným Jindřichovým, vedla stará obchodní stezka z jihu Evropy.  Zde, na skalnatém ostrohu při brodu nad soutokem řeky Nežárky a Hamerského potoka se v podobě zmíněného hradiště nacházel další důležitý bod na obchodní stezce, který měl funkci opevněného střediska poskytujícího ochranu a zázemí obchodu a výrobě.

Stavba středověkého hradu, nazývaného v nejstarší historické zprávě z r. 1220 „Novum castrum“ (Nový hrad), je spjata se jménem Jindřicha Vítkovce, zakladatele samostatné Vítkovské linie pánů z Hradce užívající erbu se zlatou růží v modrém poli.

Na konci 17. století sňatkem s Marií Josefou Slavatovou, které jako dědický podíl připadl Jindřichův Hradec, jej získal Heřman Jakub Černín z Chudenic.
Černínům patřil zámek až do r. 1945, kdy byl na základě dekretu prezidenta republiky č.12/1945 konfiskován. Špatný stav zámeckého komplexu se nadále zhoršoval, některé budovy hrozily zřícením. V r. 1976 byla zahájena generální rekonstrukce, která s přestávkami trvala téměř dvacet let.  Nákladem 120 milionů korun byl zámecký komplex zachráněn a v r. 1993 opět zpřístupněn veřejnosti.

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec patří svou atraktivitou k těm místům, jejichž lokace filmové štáby pravidelně vyhledávají a využívají pro natáčení pohádek, historických filmů, dokumentů a dalších filmových děl. Filmové natáčení bývá zajímavým zpestřením zámeckého dění, ale vždy sebou přináší menší či větší omezení provozu.
Zatím posledním dílem, které se v prostorách zámku natáčelo, je známá pohádka Tajemství staré bambitky 2

Historická fakta jsme částečně čerpali z oficiálních stránek zámku.

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec nabízí svým návštěvníkům několik prohlídkových okruhů v různých délkách a s různým zaměřením. Více informací o prohlídkových trasách najdete na webu této historické památky. 

L

Nádherný nejen zámek, ale i celé město. Mnoho vyžití pro děti i dospělé.

K

Několik prohlídkových okruhů na zámku. Budete potřebovat několik dní k jeho prohlídce. Ikdyž to je asi spíše pozitivum, protože Jindřichův Hradec je krásné město a nebude se vám chtít domů.

Celkové hodnocení