Terčino údolí u Nových hradů

Terčino údolí u Nových Hradů

Terčino údolí, romantický krajinný park

 

Národní přírodní památka v údolí říčky Stropnice nalézající se asi jeden kilometr od Nových Hradů. Park včetně staveb a krajinářských prvků je současně chráněn jako kulturní památka České republiky, to je Terčino údolí. 

Původně krajinářský park se rozkládá na území o rozloze okolo 138 ha. Místo zpočátku sloužilo šlechtě jako buquoyská lovecká obora či  bažantnice, jejíž původ je možné hledat již v r. 1667.

V letech 1788 – 1797 byly vybudovány malé soukromé lázně dnes nazývané Lázničky a dnes se zde nachází penzion a restaurace, a r. 1803 tzv. Modrý dům, ve kterém šlechtična s oblibou trávila letní měsíce. Modrý dům se do dnešní doby zachoval jen jako ruina, neboť byl r. 1915 z velké části zničen povodní.

Již na konci 18. století přeměnili Buquoyové údolí Stropnice nad Modrým domem navezením velkých balvanů v horskou bystřinu. Cesta přes řeku vedla po kamenité hrázi jezírka, na jehož břehu vyrostla Rybářská chata. V roce 1817 byl nad kamenitým korytem Stropnice zřízen umělý vodopád. Stavba odpovídá duchu tehdy probíhajících sentimentálně romantických úprav parku.

Vodopád vysoký 10,5 m je napájen 750 m dlouhým náhonem z říčky Stropnice, tvořeným kamennou a zemní hrází, pouze závěrečný úsek je veden korytem z kamenných desek. Náhon začíná odkalovací nádrži, která byla počátkem 20. století využívaná také jako plovárna. V roce 1985 byl náhon rekonstruován. Rybářská chata těžce poškozená povodní byla v roce 1839 zrušena.

Terčino údolí můžete navštívit celoročně, protože i v zimě má park své kouzlo a pohled na zamrzlý vodopád láká turisty nejen z naší republiky. Ubytování, především v letní sezoně doporučujeme zajistit předem. V okolí se určitě nudit nebudete. Můžete navštívit nedalekou Třeboň, nebo ZOO u Borovan

Malé doporučení před návštěvou parku Terčino údolí, vezměte si sebou dostatek hotovosti, protože například v restauraci Lázničky nezaplatíte platební kartou. 

L

Romantická procházka.

K

Omezené možnosti občerstvení.

Celkové hodnocení

Hodnocení