Zásady ochrany osobních údajů

  1. Provozovatel této Internetové stránky je:
    Václav Wegschmíd,
    se sídlem Vajgar 581/III, Jindřichův Hradec. IČO: 73536083

  2. Vždy budeme postupovat podle zákonů : Abychom vám mohli poskytnout všechny služby, potřebujeme o vás vědět základní informace. Některé z nich mají povahu osobních údajů. Slibujeme, že při nakládání s nimi budeme vždy dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy a ještě více. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro sledovaný účel, ke kterému jste vyjádřili dobrovolný souhlas se zpracováním.
  3. Vaše údaje uchováváme bezpečně : Údaje o vás jsou umístěny v chráněné databázi, aby žádný z údajů neunikl. Internetová stránka je zabezpečena protokolem SSL, tzn. že komunikace mezi vámi a naší Internetovou stránkou je šifrována bezpečnostním klíčem, tak aby je nemohla přečíst žádná třetí strana.
  4. Informace o vás neposkytujeme třetím stranám : vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňujeme, neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou organizací, se kterými je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení vaší objednávky a poskytnutí našich služeb. Jsou to zejména banky, státní orgány, externí smluvní účetní firma, poskytovatel webhostingu, Google (cookies – Google Analytics) a doručovatelské společnosti.
  5. Můžete kdykoli a jednoduše podat odvolání ke zpracování vašich osobních údajů na mailu info@vyletujsnami.cz. Mimo jiné máte právo na výmaz, opravu nebo na omezení zpracování osobních údajů. Máte právo podat námitku proti zpracování nebo jeho rozsahu. Všechny tyto žádosti stačí jednoduše zaslat na náš e-mail. V takovém případě jsme však oprávněni žádat o poskytnutí dodatečných informací potřebných k potvrzení vaší totožnosti. Oznámení o přijatých opatřeních vám zašleme bez zbytečného odkladu, ne později než do jednoho měsíce od doručení žádosti.

…..a teď něco víc

Abychom vám mohli poskytnout všechny služby, potřebujeme o vás vědět základní informace . Některé z nich mají povahu osobních údajů ve smyslu nového zákona č.j. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen ZÚoou). My se tímto zákonem při používání vašich údajů řídíme. Zavazujeme se, že budeme s vašimi osobními údaji zacházet a nakládat v souladu s platnými a účinnými právními předpisy ČR . Prohlašujeme, že budeme zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a budeme jednat způsobem, který neodporuje ZÚoou ani jiným obecně závazným právním předpisům a ani je nebudeme nijak obcházet. Prohlašujeme, že váš souhlas si nebudeme vynucovat. Váš souhlas se zakládá výlučně na dobrovolnosti.

V našich internetových stránkách nezadáváte žádné informace, které by se přímo týkaly práce s penězi na vašich účtech. Všechny v současnosti nabízené formy elektronických plateb za služby jsou realizovány přímo na stránkách vaší banky, která nám poskytne jedině informaci o úspěšnosti či neúspěšnosti platby a vaše jméno, případně číslo účtu (abychom uměli platbu identifikovat a v případě potřeby vrátit). V žádném případě se nedozvíme žádné další informace, jako vaše přihlašovací údaje nebo zůstatek na vašem účtu.

Vaše údaje jsme oprávněni zpracovávat i po skončení původního účelu zpracování jen v nezbytném rozsahu a v nezbytné míře pro účely statistiky, průzkumu, návštěvnosti a obratu, avšak v anonymizované podobě tak, že na jejich základě nebude vás možné žádným způsobem identifikovat.

Doba shromažďování a zpracování osobních údajů se shoduje s dobou trvání účelu, jeho vyřízení a po dosažení účelu maximálně po dobu deseti let pro účely případné fakturace úhrad, evidence a vymáhání a postupování pohledávek za poskytnutou službu, pro účely vyřízení podání, na uplatnění práv nebo na splnění jiných povinností uložených obecně závaznými právními předpisy je provozovatel Internetové stránky oprávněn vést evidenci osobních údajů i po zániku smluvního vztahu, které jste byli účastníkem. V případě registrace zpracováváme vaše osobní údaje po dobu užívání uživatelského účtu, po tom nejvýše po dobu deseti let.

Jako dotyčná osoba můžete u nás uplatnit všechna vaše práva podle ustanovení ZÚoou.
Na základě vaší objednávky realizované na internetové stránce Provozovatele budeme zpracovávat tyto osobní údaje:

Kontaktní formulář (Kontakt)
Poučení o dobrovolnosti:
Zasláním poptávky nebo žádosti na náš email nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na naší stránce, který neslouží ke zpracování, můžete zanechat zprávu, žádost nebo jakýkoliv dotaz v souvislosti s provozem internetové stránky a poskytnutými službami. Tyto údaje nejsou dále zpracovávány, jsou okamžitě po vyřízení vaší žádosti likvidovány.